Zakończyliśmy kolejną edycję programu GRANT PLUS, w ramach którego Sensor Tech współpracuje w Politechniką Wrocławską.

Spółka Sensor Tech po raz kolejny współpracuje z Politechniką Wrocławską w zakresie współpracy z doktorantami w ramach programu  \\\\\\\\\\\\\\\"Grant Plus\\\\\\\\\\\\\\\" . Celem głównym projektu jest zoptymalizowanie warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, w ramach kierunków strategicznych dla województwa dolnośląskiego poprzez stypendia dla 240 doktorantów do 2015 r., które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii, a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska.W ramach projektu wspierani są  doktoranci kształcący się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych.